Onze missie is door innovatie en empowerment samen met opgeleide buddy’s kansarmoede te overwinnen.

De strijd tegen de armoede is nog lang niet gestreden, integendeel. De armoede in de wereld lijkt niet te stuiten, mondiaal, Europees, nationaal en ook lokaal schiet het niet echt op. De economie is wereldwijd op zoek naar nieuwe evenwichten tussen oost en west, en tussen noord en zuid. Elke overheid kampt met krimpende budgetten, ook voor sociaal beleid. De gekende beleidsmaatregelen en de bestaande hulpverlening zullen niet volstaan om deze onaanvaardbare armoede de wereld uit te helpen.

In Vlaanderen leeft 11 procent onder de armoedegrens, in België 15 procent, in Antwerpen 17 procent. In vergelijking met de gemiddelde Belg geraken armen moeilijk aan werk, hun gezondheid is slechter, hun kans op een leefbare woning blijft klein. Van de 500 000 inwoners van Antwerpen leven er ongeveer 80 000 in relatieve armoede. Van deze 80.000 mensen schatten we dat er ongeveer 8.000 kansarm zijn. Bij deze groep verhindert een gebrek aan eigenwaarde een duurzame oplossing via  concrete hulp (financieel, huisvesting, voedselhulp…). Mensen in kansarmoede (endemic poverty, generatie armoede) slagen er niet in op eigen kracht hun situatie te overwinnen.

Het goede nieuws is dat er 420.000 mensen in relatieve rijkdom leven in Antwerpen. Hiervan werken er 12.000 in de sociale sector. Zoals de situatie er vandaag uitziet zorgen deze hulpverleners voor thuislozen, kansarmen en mensen die onder de armoedegrens leven. Zij zijn tewerkgesteld bij het OCMW, CAW, of één van de veertigtal andere sociale organisaties in Antwerpen. Deze hulp betreft huisvesting, voedsel, inkomen, gezondheid, diverse begeleiding en tewerkstelling. Echter, ook de professionele hulpverleners moeten met minder middelen steeds meer doen. Hierdoor is er vaak (te) weinig ruimte voor het warme, menselijke contact. 

Professor Tine Van Regenmortel stelt dat armen hun situatie wel op eigen kracht kunnen overbruggen op voorwaarde dat de samenleving hiervoor de juiste voorwaarden creëert. Armen moeten zichzelf bevrijden en de kracht daartoe kan alleen uit zichzelf komen. Hiervoor mobiliseert ATK 5000 veerkrachtige burgers in een pedagogisch gedreven empowerment proces. Vanuit deze context engageert ArmenTeKort zich om mee te zoeken naar een structurele oplossing voor kansarmoede.