ArmenTeKort is een actie-onderzoek dat wil demonstreren dat er aan de eigenwaarde problematiek van kansarmen effectief iets gedaan kan worden. Hiervoor is continu onderzoek nodig. En daar kan jij, als student, heel wat in betekenen! Wil jij in het kader van jouw bachelorproef, thesis, doctoraat of vrijwillige studie iets maatschappelijk relevant verwezenlijken voor onze werking? Bekijk dan onderstaande onderzoeksvoorstellen of kom je eigen idee bij ons voorstellen!

  • Hoe bereikt ArmenTeKort momenteel haar doelgroep van mensen in kansarmoede, en hoe kunnen we dat bereik uitbreiden en beter afstemmen op de bestaande nood?

  • In kaart brengen van alternatieven voor hulpvragen van mensen in kansarmoede die niet binnen de doelgroep van ArmenTeKort vallen.

  • Opzet van een digitaal kennisplatform.

  • Pedagogisch leerplan opstellen dat conform is aan de regelgeving van de Vlaamse overheid en de beginsituatie, de leerplandoelstellingen, de leerinhouden en de didactiek van de opleiding laat zien.