fbpx

ArmenTeKort-buddy’s blijven elkaar ‘zien’

De volledige werking van ArmenTeKort draait om verbinding.  We vreesden dan ook voor de impact van de coronacrisis en de vele maatregelen die er precies op gericht zijn persoonlijk contact te vermijden, te ontmoedigen of zelfs te verbieden. Omdat mensen in kansarmoede extra getroffen worden door de coronacrisis en vaak met minstens één voet buiten de maatschappij staan, was de bezorgdheid groot.

De kracht van verbinding

Om de impact van COVID-19 in beeld te brengen, belden we de voorbije dagen alle 592 kansbiedende én kanszoekende buddy’s op. We bevroegen hen over hun welbevinden, over de actuele stand van hun buddyschap en over de aard en de frequentie van hun contacten.

De meerderheid van onze buddy’s is met elkaar in contact gebleven. Bovendien geven ze aan dat ze zich in het algemeen sterk houden in deze moeilijke situatie.

Dorian Van Etterbeeck

“De resultaten zijn hoopgevend”, zegt Dorian Van Etterbeeck, die bij ArmenTeKort de buddy’s koppelt en opvolgt. “De meerderheid van onze buddy’s is met elkaar in contact gebleven. Bovendien geven ze aan dat ze zich in het algemeen sterk houden in deze moeilijke situatie. De kleine helft meldt geen extra problemen sinds de coronacrisis, de grote helft dus wel. Hun klachten zijn voor iedereen herkenbaar: verveling en een beperkte dagbesteding, of een weinig stimulerende omgeving met amper sociale contacten. Voor één op vijf buddy’s brengt deze periode bijkomende kopzorgen mee: eenzaamheid, depressieve gedachten, piekeren, mentale moeheid, een verslaving die de kop op steekt… De kanszoekende buddy’s voelen de sluiting van de sociale kruidenier en de hogere inkoopkosten door het hamstergedrage of de geschrapte kortingen in de supermarkt soms ook in hun portemonnee.”

Toch geeft bijna 90 procent van de buddy’s aan dat het hen persoonlijk goed tot prima gaat. In de meerderheid van de gevallen oordelen ze ook positief over de kwaliteit van hun buddyschap. Zowat 20 procent voelt zich door de coronacrisis wel gehinderd in het onderling contact, maar niettemin blijft 70 procent van de duo’s frequent met elkaar in contact. Dat verloopt in grote mate digitaal (via Whatsapp of Messenger: 76 procent) of via de telefoon (54 procent), maar bijna 10 procent heeft ook via videogesprekken de weg naar elkaar gevonden. 15 procent slaagt er zelfs in om elkaar nog in levende lijve te spreken, met inachtnaming van social distancing. De meeste buddy’s passen een combinatie van deze contactmogelijkheden toe.

Dat de duo’s met elkaar in contact blijven, is dus enorm waardevol. De verbindende buddywerking van ArmenTeKort ondervindt weliswaar hinder tijdens deze coronacrisis, maar wordt er niet fundamenteel door aangetast.

“De essentie van het ArmenTeKort-buddyschap is aanwezigheid”, aldus Dorian Van Etterbeeck. “Dat de duo’s met elkaar in contact blijven, is dus enorm waardevol. De verbindende buddywerking van ArmenTeKort ondervindt weliswaar hinder tijdens deze coronacrisis, maar wordt er niet fundamenteel door aangetast. Integendeel, de nood aan contact wordt nu sterker aangevoeld en gelukkig ook ingevuld.”

Vrijwilligerschap uitbreiden

Op basis van wat deze enquête de organisatie leerde, roept ArmenTeKort iedereen op om zich in deze moeilijke dagen als vrijwilliger te verbinden met iemand die het moeilijk heeft.

Het matchen van nieuwe buddy’s ligt nu noodgedwongen even stil bij ArmenTeKort, maar ook zonder zo’n engagement kan je vandaag voor iemand het verschil maken.

Dorian Van Etterbeeck: “Het matchen van nieuwe buddy’s ligt nu noodgedwongen even stil bij ArmenTeKort, maar ook zonder zo’n engagement kan je vandaag voor iemand het verschil maken. Wij stippen hier graag het initiatief ‘Antwerpen Helpt’ aan, dat vrijwilligers telefonisch in contact breng met iemand in armoede, of met mensen die gewoon behoefte hebben aan een luisterend oor.

Dit soort laagdrempelige verbindingen zijn vandaag meer dan ooit van levensbelang.

En we weten nu: ze zijn sterker dan je zou denken.

De groepsactiviteiten van ArmenTeKort zijn tijdelijk opgeschort, maar we blijven bereikbaar. Infosessies voor vrijwilligers worden online aangeboden en kanszoekende Antwerpenaren kunnen zich blijven aanmelden

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp

Gelukkig zijn er mensen zoals u

Naar een samenleving zonder kansarmoede

Met één klik. Tussen twee mensen.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van onze werking. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Las je deze verhalen al?

ArmenTeKort in de media
ArmenTeKort vzw

Buddyduo Roos en Miranda in De Standaard

Bron artikel: Simon Andries voor De Standaard op 10/12/2019 ArmenTeKort vzw haalt kansarmen uit isolement “Georganiseerde vriendschap” moet kansarmoede terugdringen De buddy’s van ArmenTeKort geven

Lees verder »
Corona maatregelen
We blijven bereikbaar