fbpx

Het Lezerscollectief

Samen verhalen en gedichten lezen verbindt mensen en maakt hen sterker en weerbaarder. Dit is de filosofie van Het Lezerscollectief, een netwerk van leesbegeleiders in Vlaanderen dat leesbijeenkomsten organiseert voor mensen die moeilijk toegang hebben tot literatuur, onder meer gevangenen, mensen met psychische problemen en mensen in armoede.

lezerscollectief

Het Lezerscollectief beschrijft zijn missie zelf als “het ontketenen van een leesrevolutie, om van buiten uit zoveel mogelijk deelnemers (weer) samen te brengen rond grote literatuur en van binnen uit iedereen meer mens te maken1. Het delen van sterke verhalen als aanleiding om elkaar te ‘lezen’, elkaar écht te leren kennen.

De grote literatuur biedt een schat aan informatie over het leven. Zelf ben je misschien beperkt in tijd, locatie, of middelen, maar via verhalen kan je de wereld (en de geschiedenis) rondreizen en tal van nieuwe mensen leren kennen, ervaringen opdoen, levens mee-leven. Verhalen geven ons taal om over ons eigen leven te communiceren.

De meerwaarde van lezen wordt regelmatig in kaart gebracht door The Reader Organisation, een Engelse organisatie die sinds 2008 de methode van het samen lezen (shared reading) promoot. Zo heeft hun onderzoek onder andere een betekenisvolle afname van dementiesymptomen, stress en depressiviteit en een positieve invloed op korte- en langetermijngeheugen en luistervaardigheid kunnen aantonen.

Hoe werkt het?

Leesgroepen van maximaal 12 deelnemers komen regelmatig samen om met een vaste leesbegeleider verhalen of gedichten te lezen. De leesbegeleiders krijgen een degelijke opleiding, en worden ondersteund door netwerkdagen, supervisie en intervisie. Soms organiseren de begeleiders binnen hun betaalde werktijd een leesgroep in hun eigen werkcontext, zoals bv. in woonzorgcentra of gevangenissen. Of ze starten als vrijwilliger een leesgroep binnen een andere context, zoals bv. bij armoedevereniging De lage drempel in Mechelen of de Zuidpoort in Gent. Ook in bibliotheek Permeke in Antwerpen komt een leesgroep samen ontstaan vanuit Beschut Wonen aan de Lange Lozanastraat.

Tijdens het lezen worden de teksten nooit geanalyseerd, er is geen vooropgezet inzicht dat bereikt moet worden. Iedereen hoort, leest en voelt iets anders. Dat mag. Dat moet zelfs. In de leesgroep wordt het gesprek aangegaan. Maar ook stilte wordt gerespecteerd. De groep biedt een context waarin mensen kunnen kiezen wat ze willen delen, of niet delen. Reacties zijn welkom, maar ook in stilte genieten is mogelijk. Er wordt niets opgedrongen, men moet nergens naartoe. Behalve terug naar de tekst. Ook als emoties soms teveel worden, is de tekst er altijd als een landingsbaan, een veilige plek om naar terug te keren. “Immers, het woord is van niemand en altijd open voor interpretatie.”2

Mensen de ruimte geven om op eigen wijze te reflecteren over het verhaal dat ze horen, kan hen het besef van mens-zijn teruggeven3. Datzelfde doel hebben ook de ATK buddy’s voor ogen. Wij zijn alvast helemaal overtuigd van de meerwaarde van het Lezerscollectief voor ArmenTeKort, en onderzoeken mogelijkheden om zelf leesbegeleiders te worden of aan te trekken. Een lezersgroep van en voor buddy’s… klinkt ons als muziek in de oren. Heb je interesse? Laat iets weten!

– Eva Wuyts, kennisbeheerder ATK

—————————————————————————————————————————

Ideeën bij de tekening: kijk verder, voel meer

Wat zie ik? Een (dun) boek en een koffiepot. Een schoteltje en twee kopjes in mekaar. Twee vogels op de rand van het boek. Twee mensen op de rand van een schoteltje met hun voeten in de tekst. Ook in het schoteltje staan en zitten, liggen mensen. Wat opvalt, is hun klein hoofd. Hun ontspannen houding.

Weinig kleur: en dan nog één rood en één groen. Eén iemand in het groen met handen en voeten op de grond. Het boek op de grond is ook groen; de man in de kop heeft een groen idee, wolk en spat zijn van diezelfde kleur. Rood is de tekst in het boek op de grond. Rood is de voorlezeres in het bovenste kopje en uit haar boekje komen rode spatten. Ook de koffiepot strooit kwistig met rood. De man met de hoed heeft flarden van rood, onderbroken gedachten. De man achter hem geeft amper een reactie. De dame aan de andere kant blaast rode lege wolkjes. Ook de vogels, met hun poten stevig in het groene boek, spuien rode vlekken.

Wat zegt dat?

– Rudi Nuytemans, vrijwilliger ATK

—————————————————————————————————————————

  1. http://lezerscollectief.be/wie-zijn-wij/
  2. http://lezerscollectief.be/beschut-wonen-en-samen-lezen-in-permeke/
  3. http://lezerscollectief.be/studiereis-liverpool-samen-lezen-in-detentie/
Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp

Gelukkig zijn er mensen zoals u

Naar een samenleving zonder kansarmoede

Met één klik. Tussen twee mensen.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van onze werking. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Las je deze verhalen al?

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!