fbpx

Werelddag van Verzet tegen Armoede: luister eens i.p.v. te spreken

luister_ATK_Wereldddag_Aroede

Op  17 oktober 2018  is het opnieuw Werelddag van Verzet tegen Armoede.
Overal ter wereld staan we dan stil bij de armoede die nog steeds op vele plekken heerst en de inbreuk op mensenrechten. Mensen in armoede laten die dag zelf hun stem en verhaal horen. Bij ArmenTeKort staan we ook 100% achter het verhaal van kansarmen zodat we vanuit hun kracht kunnen vertrekken naar een positievere toekomst.

Hand in hand naar een respectvollere wereld

Het thema dit jaar is: ‘samenkomen met wie het verst achter is gebleven om een inclusieve wereld te bouwen van universeel respect voor mensenrechten en menswaardigheid.’

Dat thema is niet toevallig: het is 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd vastgelegd door de Verenigde Naties (op 10 december 1948). De VN stelt dat er een fundamentele connectie is tussen extreme armoede en mensenrechten, en dat mensen in armoede onevenredig te maken krijgen met mensenrechtenschendingen.

Samen met het 70-jarig bestaan van de Mensenrechtenverklaring, is 17 oktober 2018 ook de 30-jarige viering van de ‘Call To Action’ door priester Joseph Wresinki. Wresinki kon niet langer alle onrechtvaardige armoede aanschouwen en richtte in 1957 al ATD Vierde Wereld op: een niet-religieuze en apolitieke organisatie die opkomt voor – en met – mensen in armoede. Dertig jaar na de oprichting, op 17 oktober 1987, kwam hij met 100.000 mensen samen in de straten van Parijs om alle slachtoffers van armoede te gedenken. Zijn bewogen pleidooi was een krachtig signaal dat er later voor zorgde dat de VN 17 oktober uitriep tot officiële Werelddag van Verzet tegen Armoede.

Waar mensen gedoemd zijn om in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een heilige plicht.

Samen (gelijk)waardig

Wat Wresinki als boodschap de wereld instuurde, bleef niet ongehoord. Niet alleen de VN nam acties maar sindsdien zijn er vele andere non-profitorganisaties geïnspireerd door zijn woorden. Ook bij ArmenTeKort onderstrepen wij uitdrukkelijk zijn boodschap. Het is namelijk van onmisbare waarde om in alle gelijkwaardigheid de hand te reiken naar mensen in armoede om zo tot een betere samenleving te komen. De actieve deelname aan de maatschappij moet de drijvende kracht zijn om armoede te bestrijden. Door een oprechte band te creëren met mensen in armoede kunnen we verder bouwen aan een wereld waar menswaardigheid en gelijkheid centraal staan.

In België leeft zo’n 20% van de bevolking in armoede of heeft een armoederisico. Dit cijfer is waanzinnig hoog en houdt niet eens rekening met alle gezinnen die maandelijks nét de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Wat verontrustend is aan dit hoge cijfer, is dat we het vaak niet willen of kunnen zien. Financiële en kansarmoede is een taboe in onze welvaartsstaat. Het heeft zo’n zware impact op eigenwaarde dat schaamte vaak de bovenhand neemt en de problematiek wordt doodgezwegen.

Op een dag als morgen, krijgen deze mensen een platform om hun boodschap naar buiten te brengen. Om hun verhaal te delen, ook al is het niet altijd wat mensen willen horen. Maar het is enkel door te delen dat het taboe doorbroken wordt en er samen gebouwd kan worden.

Doe mee

In heel de wereld en dus ook in België worden er verschillende acties georganiseerd. Op de website van de Internationale Dag tegen Armoede vind je een mooi overzicht maar wij maken het je graag gemakkelijk door hier al een kleine opsomming te maken.

In Vlaanderen wordt er geconcentreerd op een lokaal, sociaal beleid. Misschien heb je dit campagnefilmpje van Netwerk Tegen Armoede al zien verschijnen op je tv of ben je op social media de hashtag #lokaalsociaal al tegen gekomen. Op de website kan je alle acties op 17 oktober 2018 bekijken per gemeente. Zo kan je onder andere in Antwerpen terecht voor een buurtfeest in De Roma, met als afsluiter een vertoning van The Florida Project. In Gent kan je mee tamtam gaan maken of voorstellingen, een mars en gedenkmoment mee beleven. Ook in Mechelen, Sint-Niklaas en andere steden worden er marsen en voorstellingen georganiseerd.

In Brussel kan je meestappen in een mars tegen armoedefobie. De mars doorheen de stad start om 11.00 uur aan Muntpunt en eindigt daar opnieuw om 17.00 uur. Tijdens de wandeling stop je langs verschillende gemeenschapshuizen en ontmoet je ervaringsdeskundigen en organisaties die strijden tegen armoede. Om 17.30 uur vinden er nog festiviteiten plaats aan het Sint-Gillisvoorplein.

In Namen (Wallonië) wordt de nadruk gelegd op het terugdringen van ongelijkheid en geweld. Er worden 17 workshops en debatten georganiseerd alsook een grote mars.

Keuze genoeg dus om deze editie van Internationale dag van Verzet tegen Armoede mee te ondersteunen.
Met welke actie ga jij mee doen? Laat het ons zeker weten op onze Facebookpagina!

– Auteur: Hanne De Smedt, vrijwilliger ArmenTeKort vzw

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp

Gelukkig zijn er mensen zoals u

Naar een samenleving zonder kansarmoede

Met één klik. Tussen twee mensen.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van onze werking. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Las je deze verhalen al?

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!