fbpx

New Ideals: samenwerken doet leven

New Ideals, het jaarlijkse netwerkcongres van de Sociale Innovatiefabriek, stond dit jaar in het teken van samenwerken. Inspiratie, innovatie, impact, de drie i’s waar de Innovatiefabriek zijn focus op legt, ontstaan en floreren heel vaak enkel vanuit samenwerking.

Ook bij ArmenTeKort is “samen” één van onze kernwaarden. De complexe maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om gebundelde kracht, talent en energie.

new-ideals

Een unieke, gepaste locatie.

Het congres ging door in NEST, de tijdelijke invulling van de oude stadsbibliotheek in Gent. Het bibliotheekgebouw op het Zuid wordt in 2018 gerenoveerd om er opnieuw stadsdiensten in te vestigen, maar biedt dit jaar tijdelijk onderdak aan een bruisend nest van creatieve pop-ups en start-ups, ruimtes voor co-working en net-working, en boeiende evenementen.  De ideale omgeving voor een interactief programma rond samenwerken!

Sunday Assembly

Het publiek werd (letterlijk) warmgemaakt voor de dag door de keynote van Sanderson Jones, Ashoka Fellow en bezieler van de Sunday Assembly, een seculier alternatief voor de zondagse misdienst. In Sunday Assembly komen mensen wekelijks samen om liedjes te zingen, misschien met een danspasje erbij, om naar inspirerende sprekers te luisteren, en vooral om een gemeenschapsgevoel op te bouwen en warm te houden. Na de start in 2013 in Londen zijn er momenteel meer dan 70 Sunday Assembly groepen in acht verschillende landen.

Naar analogie met mindfulness, spreekt Sanderson overlifefulness, een uitnodiging om het leven te vieren en er alles uit te halen wat erin zit. Onderzoek heeft aangetoond dat een gebrek aan gemeenschap en sociale steun onze levensverwachting sterker reduceert dan roken, drinken of te weinig beweging. Met Sunday Assembly worden we allemaal uitgenodigd om daar iets aan te doen.

Inspirerend en innovatief. Om ook even bij de derde “i” van impact stil te blijven staan, in 2014 heeft een onafhankelijk onderzoek aangetoond dat 80% van de deelnemers aan Sunday Assembly een groter gevoel van gemeenschap, zingeving en geluk ervaarden. Bovendien hadden mensen gemiddeld 3,5 nieuwe vrienden gemaakt. Indrukwekkend!

Als stand-up comedian weet Sanderson als geen ander hoe hij zijn boodschap op een inspirerende, overtuigende en ludieke manier kan brengen. Na het afsluitende karaoke nummer “Avond” van Boudewijn Groot had het publiek (mezelf inbegrepen) in ieder geval veel goesting om samen te werken en een stevige schep gemeenschapsgevoel erbij.

Want je kunt niet zeker weten,

en alles gaat voorbij.

Maar,

ik geloof,

in jou en mij!

 

Samenwerken met kennisinstellingen

Mijn voormiddag werd verder (iets serieuzer) ingevuld met een ronde tafel gesprek over de waarde van kennis, en hoe we de ivoren toren van universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten dichter bij de praktijk kunnen brengen. Sociale organisaties en startende social profits hebben vaak nood aan onderbouwing van hun idee of werking door experten. Zou dit kunnen werken? Hoe kan het beter werken? Kunnen we bewijzen dat het werkt? Tegelijk leeft binnen de ivoren toren van kennisinstellingen ook een nood aan contact met en input van de praktijk, om zo hun onderzoek beter te laten aansluiten bij de noden van de maatschappij. Het pleidooi van onderzoekster Bea Van Robaeys om “de rommeligheid van de praktijk te omarmen” hebben we in een vorig blogartikel reeds in de kijker gezet.

Als één mogelijke piste om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen experimenteert VITO (het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek) momenteel met een kennismunt die de uitwisseling van kennis en expertise tussen VITO medewerkers en derden vergoedt. De wetenschapswinkel biedt organisaties een platform om hun kennisvragen te publiceren naar studenten die op zoek zijn naar een onderwerp voor hun master thesis. Ook bij ArmenTeKort hebben we hier reeds dankbaar gebruik van gemaakt.

Social impact bonds

Na een verkwikkende lunch van seizoensgroenten verzorgd door de Gentse dakboerderij ROOF FOOD, was ik klaar om bij te leren over social impact bonds, een nieuwe alternatieve vorm van impactgerichte financiering van sociale projecten. Via een publiek-private samenwerking geeft een privé investeerder een lening aan een sociale organisatie die hiermee een complex maatschappelijk probleem aanpakt. Als na een objectieve cijfermatige evaluatie blijkt dat het project de vooraf overeengekomen resultaten (en maatschappijwinst) behaald heeft, betaalt de overheid de lening (met beperkte rente) terug aan de investeerder. De investeerder draagt op die manier het financiële risico van innovatieve of minder “bewezen” projecten die een overheid anders niet zou durven ondersteunen. Na de start in 2007 lopen nu wereldwijd reeds 90 social impact bonds. In België heeft Duo for a job de spits afgebeten en is de VDAB momenteel een project aan het opzetten rond jeugdwerkloosheid.

Tot slot

New Ideals bracht zoals elk jaar een inspirerende groep geëngageerde mensen bijeen die elk vanuit hun eigen perspectief de wereld een stukje willen verbeteren en dat graag samen willen doen. 

Bij ArmenTeKort eindigen we graag met deze quote:

Als je alleen droomt, blijft het een droom. Als je samen droomt, wordt de werkelijkheid geboren.

Het deed me plezier om die werkelijkheid een stukje concreter te zien en voelen worden. Ik geloof!

– Eva Wuyts, kennisbeheerder ATK

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp

Gelukkig zijn er mensen zoals u

Naar een samenleving zonder kansarmoede

Met één klik. Tussen twee mensen.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van onze werking. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Las je deze verhalen al?

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!