fbpx

Vrijwilligers digitaal ondersteunen (2): virtuele intervisie

Hoe ondersteunen we vrijwilligers digitaal? Door de coronamaatregelen komt de digitalisering van onze buddywerking in een kleine stroomversnelling. Ook voordien bouwden we al aan virtuele steun voor de buddy’s. Zo is de Buddybot een applicatie die ontmoetingen van buddyduo’s opvolgt, meet en aanmoedigt. Naast virtuele contacten experimenteren we in deze periode ook met online versies van enkele live activiteiten: infosessies, workshops en intervisies of groepsgesprekken. Zo respecteren we de coronamaatregelen en ondersteunen we tegelijk buddy’s die nu volop hun traject beleven.

Fotograaf: Javier Molina (Unsplash)

Waarom we virtuele intervisies of groepsgesprekken organiseren

Tijdens het tweejarige buddytraject krijgen alle buddy’s regelmatig een uitnodiging voor een intervisie. Daar wisselen ze ervaringen uit met medebuddy’s. En bespreken ze in groep telkens twee casussen met mogelijke oplossingen. Want het buddyschap brengt enkele boeiende uitdagingen met zich mee: van de eerste maanden een vertrouwensband opbouwen tot wederzijdse grenzen stellen in de manier waarop je elkaar steunt. Daarbij treden onze begeleiders van Buddy Operations op als moderator.

Als groep doorloop je een ervaringsgericht leerproces. Iedereen leert tijdens de discussie over een bepaald vraagstuk ook iets bij over zijn of haar eigen buddytraject. Daarom spreken we over een intervisie en geen supervisie: we gaan uit van de sterkte van de groep. De buddy’s brengen dus zelf veel deskundigheid ter tafel en dragen specifieke oplossingen aan.

Ook tijdens de coronaperiode willen we deze vrijwilligers graag verder begeleiden en de vinger aan de pols houden. Daarom kozen we voor een digitaal groepsgesprek.

 

3 tips voor een geslaagde online intervisie

Dankzij opties zoals uitnodigen via een link en deelnemen via de browser is web conferencing platform JitsiΒ  heel toegankelijk. Je hoeft er geen software voor te installeren of een account aan te maken. Toch is de dynamiek in een virtueel groepsgesprek anders.

Matchmaker Dorian – onze collega die de buddy’s begeleidt – geeft 3 tips om een virtuele intervisie even boeiend te maken als de live versie:

  1. Β Wees niet alleen mentor maar ook een moderator. Doordat je elkaar niet tegelijk rond dezelfde tafel ziet, kan een virtueel gesprek met veel deelnemers gemakkelijk ontsporen. Laat iedereen om beurt kort zich voorstellen of iets meedelen.
  2. Β Breng de dynamiek in het groepsgesprek. Niet iedereen is even vertrouwd met videogesprekken. Moedig de deelnemers gerust aan om hun zegje te doen met behulp van gerichte vragen. Zeker als het over uitdagingen of persoonlijke verhalen gaat.
  3. Β Respecteer de kortere aandachtsboog. Waar een live intervisie bij ArmenTeKort 2,5 uur duurt met 2 casussen of vraagstukken, beperkten we de virtuele intervisie tot 1,5 uur en 1 case. Doordat je lichaamstaal en live beleving mist, gaat een digitaal groepsgesprek al sneller vervelen.

Virtuele intervisie: opportuniteiten voor de toekomst

Samen antwoorden vinden voor vraagstukken in de zoektocht naar een succesvol buddyschap, dat is sowieso al boeiend. Ook het digitale aspect biedt enkele opportuniteiten. Ten eerste moet je je niet verplaatsen: handig voor wie minder mobiel is of minder tijd heeft. Ten tweede is er innovatie mogelijk: je kan gemakkelijker experimenteren met het aantal deelnemers, de frequentie en enkele formats.

Dorian, matchmaker bij ArmenTeKort: “Ik kijk met voldoening terug naar deze eerste virtuele intervisies. Je kan samen oplossingen bedenken voor het buddyschap vanuit het comfort van je eigen zetel. Nu ik de structuur van een online groepsgesprek te pakken hebben, ga ik de groep ook nog meer het gesprek in handen laten nemen.”

Neem je als buddy ook graag deel aan een online intervisie?

Bekijk de data van de intervisies.
Schrijf je in: houd je mailbox in de gaten voor nieuwe uitnodigingen.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp

Gelukkig zijn er mensen zoals u

Naar een samenleving zonder kansarmoede

Met één klik. Tussen twee mensen.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van onze werking. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Las je deze verhalen al?

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!