fbpx

Doelgroep

De doelgroep van ArmenTeKort zijn mensen die leven in een situatie gekenmerkt door kansarmoede. Hiermee bedoelen we het segment van armoede waar mensen door hun materiële tekorten geleidelijk verbinding en eigenwaarde verliezen. Vanuit hun overtuigingsperspectief geloven ze niet (meer) dat hun leven anders kan.
Het doel van de buddymethodiek is het omkeren van deze beperkende overtuigingen zodat mensen nieuwe ontwikkelingskansen zien en grijpen om hun leven duurzaam te veranderen. ATK buddy’s bieden geen praktische ondersteuning of gezelschap.

In deze fase van het ATK actie-onderzoek richten we ons tot mensen:

  • met materiële tekorten
  • met gebrek aan eigenwaarde
  • met een leeftijd tussen 15 en 55
  • zonder ernstige psychische of cognitieve beperkingen
Corona maatregelen
We blijven bereikbaar