fbpx

Missie

"Onze missie is door innovatie en empowerment samen met opgeleide buddy's kansarmoede te overwinnen."

De strijd tegen de armoede is nog lang niet gestreden, integendeel. De beleidsmaatregelen en de bestaande hulpverlening volstaan niet om deze onaanvaardbare armoede de wereld uit te helpen.

Het goede nieuws is dat er 420.000 mensen in relatieve rijkdom leven in Antwerpen. Hiervan werken er 12.000 in de sociale sector. Zoals de situatie er vandaag uitziet zorgen deze hulpverleners voor thuislozen, kansarmen en mensen die onder de armoedegrens leven. Zij zijn tewerkgesteld bij het OCMW, CAW, of één van de tachtig andere sociale organisaties in Antwerpen. Deze hulp betreft huisvesting, voedsel, inkomen, gezondheid, diverse begeleiding en tewerkstelling. Echter, ook de professionele hulpverleners moeten met minder middelen steeds meer doen. Hierdoor is er vaak (te) weinig ruimte voor het warme, menselijke contact. 

Professor Tine Van Regenmortel stelt dat armen hun situatie wel op eigen kracht kunnen overbruggen op voorwaarde dat de samenleving hiervoor de juiste voorwaarden creëert. Mensen die nu in kansarmoede leven  kunnen zichzelf bevrijden en de kracht daartoe kan alleen uit zichzelf komen. Hiervoor mobiliseert ATK 5000 veerkrachtige burgers in een pedagogisch gedreven empowerment proces. Vanuit deze context engageert ArmenTeKort zich om mee te zoeken naar een structurele oplossing voor kansarmoede.

Hoe kan jij ArmenTeKort helpen?

Buddy worden

Ontwikkel je graag jouw talent en dat van een buddy?
Schrijf je dan in voor de infosessie.

Doneren

Donaties zijn welkom via overschrijving op rekeningnummer BE20 3631 3131 0556 (ING).

Vrijwilliger

Zin om je te engageren voor onze opleiding, kennisbeheer, fondsenwerving of de contacten met buddy's?

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!