fbpx

Privacyverklaring

ArmenTeKort vzw, met maatschappelijke zetel te De Keyserlei 58, 2018 Antwerpen en ingeschreven bij KBO onder nummer  0544~771~794
(hierna ATK genoemd),
vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.

ATK wil haar donateurs, vrijwilligers, klanten, deelnemers aan evenementen en de gebruikers van haar diensten (hierna “relaties”) zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. ATK wil de persoonsgegevens die ze verzamelt veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar relaties beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. ATK vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

ATK nodigt u uit deze privacyverklaring goed door te nemen. Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze mailen naar info@armentekort.be of sturen naar ATK – Privacy, De Keyserlei 58 bus 2, 2018 Antwerpen.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

ATK verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens om haar relaties een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Hierbij streven we er steeds naar enkel die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Het aantal medewerkers van ATK dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Deze werknemers kregen een opleiding om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Gegevens die u zelf doorgeeft:

Donateurs, klanten en vrijwilligers

Als u een gift doet, verzamelen we uw naam, adres en emailgegevens om deze gift te kunnen verwerken en u een fiscaal attest te bezorgen als het totaal van uw giften aan ATK op jaarbasis €40 of meer bedraagt. Als u een vergaderzaal bij ons huurt, verzamelen we uw persoons- en adresgegevens voor de facturatie. Als u zich online aanmeldt als vrijwilliger, verzamelen we uw naam, woonplaats, telefoonnummer en geboortejaar zodat we u kunnen contacteren met een concreet engagement op uw maat.

Nieuwsbrief, inschrijvingen

ATK biedt een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we uw e-mailadres en optioneel soms uw naam, gemeente of geboortejaar. We voegen voor elke nieuwsbrief uw gegevens alleen met uw expliciete toestemming aan de lijst van abonnees toe. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u zich inschrijft voor een evenement dat ATK organiseert (infosessie, workshop, opleiding, …), verzamelen we uw naam en e-mailgegevens en vragen we optioneel uw woonplaats, geboortejaar, geslacht en/of organisatie. U kan aangeven dat u in de toekomst op de hoogte wil blijven van soortgelijke evenementen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ATK of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens die automatisch verzameld worden:

ATK maakt op haar website gebruik van cookies. De EU-wetgeving vereist dat we u informeren over hoe we cookies gebruiken.
In ons Cookiebeleid vind je overzicht van welke cookies op onze website gebruikt worden.
 
Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de webbrowser van een computer (PC, laptop) of van een zogenoemd ‘mobiel apparaat’ (tablet, smartphone, …) geplaatst wordt wanneer u daarmee die website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om de door u gebruikte webbrowser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie), of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ of ‘persistente’ cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt, of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich bevindt op uw computer of mobiel apparaat, zoals uw persoonlijke documenten of afbeeldingen. Cookies worden op de computer of het mobiel apparaat opgeslagen in de folder van de webbrowser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken het de bezoeker van een website over het algemeen gemakkelijker, laten toe dat de website sneller werkt en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website beter geschikt te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn/haar persoonlijke smaak en behoeften.

Op de website van ATK worden verschillende soorten cookies gebruikt. Op deze pagina vindt u een actueel overzicht.

Cookiebeheer

Het staat elke bezoeker vrij cookies niet te aanvaarden. De bezoeker die hiervoor kiest, kan een minder optimale surfervaring beleven op de website aangezien bepaalde functionaliteiten cookie gebonden zijn. Afhankelijk van de browser die de bezoeker gebruikt, zijn er stappen te volgen om cookies niet toe te laten en/of te verwijderen.

Nieuwsbrief

ATK biedt een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we uw e-mailadres en optioneel soms uw naam, gemeente of geboortejaar. Uw gegevens worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kan deze toestemming op elk moment weer intrekken: iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

We versturen onze nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp is een webprogramma dat het mogelijk maakt nieuwsbrieven aan te maken en te versturen. Door u als abonnee aan te melden voor deze nieuwsbrieven, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Medewerkers van ATK kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het versturen van de nieuwsbrief.

Inzage, correctie en (eventueel) schrapping

Indien u een relatie heeft met ATK (als donateur, vrijwilliger, klant, deelnemer aan evenement, …), heeft u na schriftelijk verzoek en mits bewijs van uw identiteit, de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. U richt dit schrijven aan ons via mail op info@armentekort.be of per post aan ATK – Privacy, De Keyserlei 58, bus 2, 2018 Antwerpen.

Beveiliging van de informatie (persoonsgegevens)

ATK streeft er steeds naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysieke kantoor als online. ATK draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden, o.a. door beveiliging met een paswoord, SSL-certificaten op websites, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie.

Het aantal medewerkers van ATK dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren en na een opleiding om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Aanpassing van deze privacyverklaring

ATK behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 24/05/2018.

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar