fbpx

Project

ArmenTeKort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en – uiteindelijk – overwonnen kan worden.

Wat verstaan we onder kansarmoede?

Kansarmoede onderscheidt zich van armoede in twee aspecten:

  1. kansarmen zijn niet in staat om zelfstandig de armoedeval te doorbreken wat maakt dat
  2. bij het uitblijven of falen van externe hulp deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Deze negatieve dynamiek tast de menselijke eigenwaarde fundamenteel aan.
Dit maakt dat mensen in kansarmoede niet op eigen kracht uit armoede kunnen geraken.

Hoe doen we dit?

Door de kennis en kunde van de professionele hulpverlening via een innovatieve opleiding te verbinden en te delen met ‘kansrijke vrijwilligers’ – mensen met een groot engagement en een klare kijk op hun veerkracht.

Eens de vrijwilligers ver genoeg gevorderd zijn in het opleidingstraject worden ze gekoppeld aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig buddytraject.

Deze gearrangeerde vriendschap verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking. 

De opleiding ‘Meester in Empowerment’ bestaat uit vier elkaar versterkende onderdelen.

e-Learning

We springen mee op de kar van de MOOC’s, “massive open online courses”, en bieden de achtergrondkennis die onze kansrijke vrijwilligers nodig hebben aan via een digitaal E-learning platform Kompano.

Hier kunnen cursisten op eigen tempo tien kennismodules bekijken.

Workshops

Aan elke module is er een interactieve workshop gekoppeld. Hier staat het verwerven van vaardigheden centraal.

Intervisies

Eens in buddyschap kunnen de kansrijke buddy’s regelmatig bij ArmenTeKort terecht voor een intervisie.

In deze ‘terugkommomenten” reflecteren buddy’s samen onder begeleiding van een professionele coach over dingen waar ze praktisch tegenaan botsen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en ontwikkelen we een duurzame houdingsverandering bij onze vrijwilligers.

Kennisdatabank

Naast een interactieve e-learning vind je op Kompano ook een kennisdatabank die de ambitie heeft de Nederlandstalige Wikipedia over armoede en ongelijkheid te worden. Hier hebben we op de sociale kaart van Antwerpen ook alle hulporganisaties verzameld waar de kanszoekende buddy’s bij een specifieke hulpvraag terecht kunnen.

Uitdagingen

Een groot probleem vergt een grote aanpak.

Vanuit deze filosofie willen we het project op een snelle maar duurzame manier opschalen. We toetsen onze resultaten af op het aantal geslaagde buddyschappen, in 2023 willen we 5000 mensen in kansarmoede bereikt hebben.

Dan stopt het project statutair: ofwel slagen we er in dit model op poten te zetten, ofwel niet.

Armentekort is gebaseerd op drie kernwaarden

Schaalbaar

Vanuit de filosofie ‘een groot probleem vergt een grote aanpak’ willen we een model creëren dat het potentieel heeft kansarmoede duurzaam te overwinnen. Iedere drie jaar willen we onze projectwerking met factor 10 opschalen; dit komt neer op 50 duo’s na drie jaar, 500 na zes jaar en 5000 na negen jaar.

Eigen kracht

We zijn overtuigd dat iedereen vanuit zijn/haar eigenwaarde talenten kan ontwikkelen en versterken die duurzaam functioneren in onze maatschappij mogelijk maken.

Samen

Enkel door samenwerking met sociale werkers, burgers, beleidsmakers, ondernemers, academici etc. kunnen we grootschalige resultaten boeken.

Hoe kan jij ArmenTeKort helpen?

Buddy worden

Ontwikkel je graag jouw talent en dat van een buddy?
Schrijf je dan in voor de infosessie.

Doneren

Donaties zijn welkom via overschrijving op rekeningnummer BE20 3631 3131 0556 (ING).

Vrijwilliger

Zin in een engagement binnen één van onze deeldomeinen (opleiding, kennisbeheer, werving fondsen en buddy’s…)?

Volg ons verhaal in je mailbox!