fbpx

Geef geen rotte frank.

De strijd tegen armoede is een zaak van iedereen. 

We leven in een rijk land. Maar toch leeft 15% van de bevolking onder de armoedegrens.  In Antwerpen is dit zelfs 17%.  Dat zijn 80.000 Antwerpenaren in moeilijkheden.

Er is professionele hulpverlening die deze mensen helpt met huisvesting, voedsel, inkomen, gezondheid, diverse begeleiding en tewerkstelling. In Antwerpen alleen al zijn er meer dan 80 sociale organisaties. Deze hulpverleners werken iedere dag hard om de problemen die ze zien aan te pakken, ook wanneer hun eigen budgetten onder druk komen te staan.

Ondanks deze inzet boeken we nog steeds geen vooruitgang op vlak van armoedebestrijding. De cijfers dalen niet. Integendeel. Nog veel mensen vallen door de mazen van de hulpverlening.  De stress en tegenslagen waar zij voortdurend mee kampen maakt hun situatie uitzichtloos. Zij belanden zo in kansarmoede. 

Deze mensen gaan we niet kunnen helpen met enkel geld of andere middelen. Van hun mogen we onze ‘rotte frank’ houden, want ze zien geen structurele oplossing voor hun situatie.

Daarom ook deze campagne.

ArmenTeKort gelooft dat kansarmoede nog beter begrepen en bestreden kan worden vanuit het oogpunt van de kansarme. Complementair met de professionele hulpverlening. Onze kansarmen verdienen meer respect en aandacht van ons allemaal. ArmenTeKort gaat daarom voor een maatschappelijke verrijking die geënt is op de persoonlijke relatie tussen een kansrijke en een kansarme stadsgenoot. Een relatie gebaseerd op geven van tijd, onvoorwaardelijke vriendschap, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Een connectie tussen twee buddy’s, met als enige doel het terugvinden van het geloof in de eigen kracht bij de kanszoekende. Dit verkregen sterkere zelfbeeld kan als hefboom gebruikt worden om zijn waardigheid te hervinden en zich opnieuw thuis te voelen in de samenleving.

In Antwerpen willen we in 2023 met 5.000 buddyduo’s zijn.
Een blauwdruk voor een warmere, menselijkere maatschappij.

Ook jij kan daar deel van uitmaken.

Bedankt voor uw aandacht,

Het ArmenTeKort team

"Some people are so poor that the only thing they have is money"
Rodolfo Costa
Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!