fbpx

Wetenschappelijke onderbouwing van het ArmenTeKort project: ArmenTeKort op de effectladder

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

ArmenTeKort vzw zoekt een enthousiaste student die als masterthesis de praktijk en theoretische onderbouwing van de methodiek van ArmenTeKort wil beschrijven (niveaus één en twee van de effectladder van Van Yperen en Veerman).

Ook in de sociale sector merken we de laatste jaren een toenemende trend in de richting van interventies waarvan de effectiviteit bewezen is. Wat deze claim precies betekent, wordt echter door wetenschap en praktijk vaak nog op verschillende manieren ingevuld. De effectladder van Van Yperen en Veerman biedt hiervoor een duidelijk kader met verschillende niveaus van toenemende bewijskracht.

Voor niveau 1 (beschrijving) moeten de kernelementen, context en randvoorwaarden van een interventie duidelijk geëxpliciteerd worden, op basis van observatie, interviews met medewerkers en documentstudie. Op niveau 2 (theoretische onderbouwing) wordt een interventietheorie uitgewerkt die, steunend op wetenschappelijke bevindingen en eventuele praktijkervaring, aannemelijk maakt waarom de interventie voor een bepaalde doelgroep met een bepaald probleem en in een bepaalde context zou kunnen werken.

ArmenTeKort is zelf reeds bezig met niveau 3 (empirische onderbouwing), maar niveaus 1 en 2 werden nog niet zorgvuldig gedocumenteerd. Dat wordt jouw taak in dit onderzoek. Zo kan je je steentje bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van ons actie-onderzoek om zo in de toekomst steeds meer mensen te overtuigen en betrekken.

Interesse?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via kirsten.vancamp@armentekort.be

Ben jij de persoon die we zoeken?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via kirsten.vancamp@armentekort.be

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!