fbpx

Contactpersoon voor sociale sectoren

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

De ATKBuddywerking bestrijdt de bestaande kansarmoede door op grote schaal buddy’s te mobiliseren. Op die manier dragen we bij aan individuele mensen die vandaag in kansarmoede leven én sensibiliseren we de kansrijke omgeving.

De ATKBeweging zal het structurele niveau adresseren door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

Doelstelling

In deze rol schrijven we samen met  sociale hulpverlening en Housing First protagonisten mee aan het nieuwe narratief dat beleidsmakers nodig hebben om de nodige investeringen vrij te maken. De inhaalbeweging rond sociale huisvesting kost 10-15 miljard, maar nog veel meer als we deze investering niet realiseren.

Politieke beleidsmakers en kabinetten zijn dit soort retoriek vanzelfsprekend al lang gewoon. Daarom is het belangrijk dat we samen met de sociale sector dit nieuwe verhaal scherp krijgen zodat het een onomkeerbaar perspectief zal bieden op relatief korte termijn. Kansarmoede afschaffen is de kern business van de sociale sector. Dit verhaal zullen we zowel binnen, als samen met de sociale sector naar buiten  brengen.

Functiebeschrijving

 • Mobiliseren van sociale partners
 • Uitbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk van operationele partners
 • Realiseren van samenwerkingsverbanden met deze partners

Profiel

 • Je bent een overtuigd netwerker.
 • Je hebt een brede interesse in de socio-economische actualiteit.
 • Je kan zelfstandig werken, en houdt bij uitwerking rekening met doelstellingen van de opdracht.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je bent flexibel in je uren.

Aanbod

 • Je kiest zelf je uren in alle vrijheid en flexibiliteit.
 • Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om je stempel te drukken op een spraakmakend en maatschappelijk relevant sociaal project, gekenmerkt door een innovatieve en professionele aanpak.
 • Je wordt deel van een groot, ambitieus en gezellig team van medewerkers en vrijwilligers.
Interesse?

Mail naar theo.vaes@armentekort.be of telefoneer Theo 0475  44 01 44

Ben jij de persoon die we zoeken?

Mail naar theo.vaes@armentekort.be of telefoneer Theo 0475  44 01 44

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar