fbpx

Contactpersoon voor werkgeversorganisaties

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

De ATKBuddywerking bestrijdt de bestaande kansarmoede door op grote schaal buddy’s te mobiliseren. Op die manier dragen we bij aan individuele mensen die vandaag in kansarmoede leven én sensibiliseren we de kansrijke omgeving.

De ATKBeweging zal het structurele niveau adresseren door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

Doelstelling

Niet alleen de werkgeverssector, maar ook de werknemerskant, de vakbonden, de overheid en het onderwijs hebben allemaal een grote impact op tewerkstelling in het algemeen.

Dit breder kader positioneren in onze beweging vormt de opdracht van deze rol. We zullen niet alleen de macro-economische impact helder  krijgen maar ook alle belangen, die soms tegenstrijdig zijn,  verbinden rond het ‘armoede oplossen’ verhaal.

Functiebeschrijving

  • Deze rol werkt kort samen met de groep rond werkgeverfederaties
  • Verbindingen zoeken tussen welvaart en welzijn.

Profiel

  • Je kan zelfstandig werken en houdt bij uitwerking rekening met doelstellingen van de opdracht.
  • Je hebt een bachelor of een masterdiploma.
  • Je bent een overtuigd netwerker.
  • Je bent een teamspeler.
  • Je bent flexibel in je uren.

Aanbod

  • Je kiest zelf je uren in alle vrijheid en flexibiliteit.
  • Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om je stempel te drukken op een spraakmakend en maatschappelijk relevant sociaal project, gekenmerkt door een innovatieve en professionele aanpak.
  • Je wordt deel van een groot, ambitieus en gezellig team van medewerkers en vrijwilligers.
Interesse?

Mail naar theo.vaes@armentekort.be of telefoneer Theo 0475  44 01 44

Ben jij de persoon die we zoeken?

Mail naar theo.vaes@armentekort.be of telefoneer Theo 0475  44 01 44

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar