fbpx

Empowerment meten met pictogrammen

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

ArmenTeKort vzw zoekt enthousiaste student(e)(n) die als project, bachelorproef of masterthesis op zoek willen gaan naar een visuele voorstelling en meting van empowerment.

Tijdens een tweejarig buddytraject wordt regelmatig de evolutie in empowerment van de mensen in kansarmoede gemeten via een zelf-ontwikkelde vragenlijst. Deze is samen met de doelgroep opgesteld en zo laagdrempelig mogelijk gehouden, maar stelt voor veel mensen toch te hoge cognitieve eisen op vlak van taalbegrip en reflectievermogen. Bovendien is bij zeker één derde van onze doelgroep het Nederlands niet de moedertaal.

We zijn op zoek naar een betrouwbare methode om evolutie in empowerment te meten op basis van een louter visuele “vragen”lijst met pictogrammen. Hoe kunnen we de verschillende deelcomponenten van empowerment (zelfvertrouwen, zelfbeeld, locus of control, perspectief, verbondenheid, vertrouwen, kritisch bewustzijn, horizonverbreding, betrokkenheid en participatie) visueel uitbeelden en verwerken in een vragenlijst die elke component betrouwbaar meet én evolutie zichtbaar kan maken? Het lijkt ons belangrijk om dit project in nauwe samenwerking met onze doelgroep van mensen in kansarmoede vorm te geven, zij zijn best geplaatst om het empowerment concept concrete invulling te geven.

Eigen artistiek talent is geen noodzakelijke voorwaarde voor dit project, hiervoor kan op zoek gegaan worden naar samenwerking.

Interesse?

Ga je de uitdaging aan?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via eva.wuyts@armentekort.be

Ben jij de persoon die we zoeken?

Ga je de uitdaging aan?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via eva.wuyts@armentekort.be

Volg ons verhaal in je mailbox!