fbpx

Generatie-armoede: effecten en opportuniteiten

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

ArmenTeKort vzw zoekt een enthousiaste student die als masterthesis onderzoek wil doen naar de financiële en menselijke gevolgen van generatie-armoede voor een maatschappij.

ArmenTeKort zet sterk in op de doelgroep van zwangere moeders en ouders met jonge kinderen. We doen dit vanuit de overtuiging dat de ondersteuning van de ouder(s) een multiplicator effect heeft op het leven van de kinderen.

We willen deze overtuiging graag wetenschappelijk onderbouwen. Wat zijn de financiële gevolgen van generatie-armoede voor de maatschappij? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen voor kinderen die opgroeien in een situatie van generatie-armoede? In hoeverre is attributie bewezen en kunnen we echt spreken van oorzaak-gevolg relaties?

Als actie-onderzoek is ArmenTeKort steeds op zoek naar wetenschappelijke inzichten om ons project te onderbouwen en alle verschillende stakeholders te overtuigen om te (blijven) investeren in dit project. Concreet willen we met dit onderzoek ook inspelen op opportuniteiten van Social Impact Bonds.

Interesse?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via eva.wuyts@armentekort.be

Ben jij de persoon die we zoeken?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via eva.wuyts@armentekort.be

Volg ons verhaal in je mailbox!