fbpx

Haalbaarheidsstudie voor de digitalisering van de aanmelding van mensen in kansarmoede voor het ArmenTeKort buddyschap

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

ArmenTeKort vzw zoekt enthousiaste student(en) die als project, bachelorproef of masterthesis onderzoek doen naar de haalbaarheid van een digitaal aanmeldingsproces voor het buddyschap.

Mensen in kansarmoede melden zich momenteel digitaal aan bij ArmenTeKort via de website (vaak samen met een hulpverlener) en worden daarna uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Ook hier is de hulpverlening regelmatig bij aanwezig.

Het doel van dit gesprek is tweeledig. Enerzijds stelt het ArmenTeKort in staat om in te schatten of deze persoon tot onze doelgroep behoort. Criteria hiervoor zijn leeftijd (van 15 tot 55 jaar), financiële moeilijkheden (armoede) en een gebrek aan eigenwaarde. Anderzijds maken we tijdens dit gesprek heel duidelijk wat mensen wel en niet kunnen verwachten van een buddyschap (geen praktische ondersteuning) om latere teleurstelling en/of afhaken te vermijden.

ArmenTeKort wil serieus groeien, waardoor het in de toekomst niet haalbaar blijft om met elke persoon die zich aanmeldt een individueel kennismakingsgesprek te voeren. In welke mate is het haalbaar om deze kennismaking te vervangen door een digitaal proces(video, quiz, chatfunctie,…)? Wat is hiervoor nodig, zowel technisch als inhoudelijk?Hoe verzekeren we dat beide doelen (inschatting doelgroep door ATK en check verwachtingen langs beide kanten) behaald worden? Hoe verzekeren we digitale inclusie en een warm onthaal voor deze kwetsbare doelgroep?

Interesse?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via saan.van.elsen@armentekort.be

Ben jij de persoon die we zoeken?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via saan.van.elsen@armentekort.be

Volg ons verhaal in je mailbox!