fbpx

Kwalitatief onderzoek naar de effecten en werkzame factoren van een ArmenTeKort buddyschap

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

ArmenTeKort vzw zoekt een enthousiaste student(e) die als masterthesis kwalitatief onderzoek doet naar de effecten van het buddyschap

Empowerment is geen eenvoudige opdracht. Mensen in kansarmoede zitten zowel aan de buitenkant (huisvesting, gezondheid, financiën…) als aan de binnenkant (eigenwaarde, schaamte, uitsluiting…) gevangen in een complex web van problematieken die elkaar allemaal wederzijds beïnvloeden. Wat kan een buddyschap hierin betekenen? Welke effecten kunnen we vaststellen?

Naast “wat” willen we ook onderzoeken “hoe”. Wat zijn de succes- en faalfactoren van het buddyschap? Wat werkt voor wie onder welke omstandigheden? Welke rol speelt de vrijwilliger in dit proces?

We voorzien zowel eigen interviews als analyse van de opnames van meer dan vijftig afrondingsgesprekken die ArmenTeKort tegen eind 2019 zal verzameld hebben bij buddykoppels die hun tweejarig traject met succes doorlopen hebben.

Interesse?

Interesse in deze unieke kans?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via eva.wuyts@armentekort.be

Ben jij de persoon die we zoeken?

Interesse in deze unieke kans?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via eva.wuyts@armentekort.be

Volg ons verhaal in je mailbox!