fbpx

Onderzoek naar de drempels voor mensen in kansarmoede om een buddyschap bij ArmenTeKort te starten

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

ArmenTeKort vzw zoekt enthousiaste student(en) die als project, bacherlorproef of masterthesis kwalitatief onderzoek doen naar de drempels tot het buddyschap voor mensen in kansarmoede.

Mensen in kansarmoede melden zich aan bij ArmenTeKort via onze website en worden uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek. Na dit gesprek besluit een zeker percentage om toch niet van start te gaan met het buddyschap. Dit wordt soms duidelijk naar ons toe gecommuniceerd (rechtstreeks of via de hulpverlening), maar er zijn ook mensen die pas nadat we voor hen een match gezocht hebben niet meer geïnteresseerd of bereikbaar blijken te zijn.

Via opvolgingsgesprekken willen we beter begrijpen waarom deze groep afhaakt. Wat ervaren mensen als drempels om van start te gaan met een buddyschap bij ArmenTeKort? Welke stappen kan de organisatie ondernemen om deze drempels te verlagen of te verwijderen?

Interesse?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via dorian.vanetterbeeck@armentekort.be

Ben jij de persoon die we zoeken?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via dorian.vanetterbeeck@armentekort.be

Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!