fbpx

SWOT analyse van buddytrajecten-op-maat voor specifieke segmenten van kansarmoede

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken.

De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus: 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

ArmenTeKort vzw zoekt een enthousiaste student die als masterthesis onderzoek doet naar de noden en wensen van mensen in kansarmoede omtrent een buddyschap en aanbevelingen doet over de wenselijkheid en haalbaarheid van buddytrajecten-op-maat.

Het ArmenTeKort buddyschap zet volledig in op empowerment van de persoon in kansarmoede. Op basis van onderzoek, gesprekken met het werkveld en de doelgroep, en eigen ervaringen werd duidelijk dat hiervoor een langdurige periode van regelmatige ontmoetingen nodig is. Momenteel duurt een ArmenTeKort buddytraject twee jaar en stellen we een wekelijkse ontmoeting in de eerste 6 maanden en een (minstens) tweewekelijkse ontmoeting voor de verdere duur van het traject voorop.

In welke mate voldoet deze opzet aan de noden van verschillende segmenten van mensen in kansarmoede? Mogelijks zijn bepaalde groepen meer gebaat bij een frequenter contact en kan op die manier over een kortere periode reeds eigenwaarde herstel optreden. Ook voor bepaalde segmenten van vrijwilligers (vb. studenten) zou een korter, maar intensiever traject beter aansluiten bij hun leven.

In dit onderzoek vertrek je van een brede kijk op kansarmoede om de noden van verschillende segmenten in kaart te brengen. Een SWOT analyse leidt tot aanbevelingen voor ArmenTeKort over het opzetten van trajecten-op-maat om aan deze noden tegemoet te komen.

Interesse?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via saan.van.elsen@armentekort.be

Ben jij de persoon die we zoeken?

Interesse?
Heb je nog vragen?

Contacteer ons via saan.van.elsen@armentekort.be

Volg ons verhaal in je mailbox!