fbpx

Helpen als student

ArmenTeKort is een actie-onderzoek dat wil demonstreren dat er aan de eigenwaarde problematiek van mensen in kansarmoede effectief iets gedaan kan worden. Hiervoor is continu onderzoek nodig. En daar kan jij, als student, heel wat in betekenen!

Kosten-baten analyse van het ArmenTeKort project

Ben je een sociaal bewogen student – bij voorkeur uit de Sociologische of Economische Wetenschappen? Heb jij een kritische geest, een hoofd voor cijfers en een sterke interesse voor de economische kant van het maatschappelijke probleem van (kans)armoede? Dan ben jij de geknipte masterstudent voor een kosten-baten analyse van het ArmenTeKortproject.

Bekijk vacature

Studentenstage: Word buddy van een kansarme stadsgenoot (1 jaar)

Tijdens je stage treed je als ArmenTeKort buddy in verbinding met een kanszoekende stadsgenoot voor een termijn van één jaar. Je ontmoet elkaar op regelmatige, zelfgekozen momenten en geeft de ontmoetingen de invulling die jullie zelf wensen. Niet in een hulpverlenersrelatie, maar als gelijkwaardige mensen. Je leert elkaar kennen vanuit wederzijds vertrouwen en respect. Je biedt een luisterend oor en krijgt al doende inzicht in elkaars wereld.

Bekijk vacature

Verwachtingen van buddy’s en de link met retentie

Ben je een sociaal bewogen student – bij voorkeur uit de Sociologische of Psychologische Wetenschappen of Sociaal Werk? Heb jij een empathische ingesteldheid, een heldere pen en een aangeboren interesse voor (kans)armoede en empowerment? Dan ben jij de geknipte masterstudent om ons nieuwe inzichten te geven over de verwachtingen van onze buddy’s en de link met de duurzaamheid van hun engagement.

Bekijk vacature

Brengen onze buddy’s de maatschappij in beweging?

Ben je een sociaal bewogen student – bij voorkeur uit de Sociologische of Psychologische Wetenschappen of Sociaal Werk? Heb jij een empathische ingesteldheid, een heldere pen en een aangeboren interesse voor (kans)armoede en maatschappelijke bewegingen? Dan ben jij de geknipte masterstudent om te onderzoeken of en hoe vanuit onze vrijwilligers een maatschappelijke beweging kan starten om kansarmoede af te schaffen.

Bekijk vacature

WordPress template bouwer

Heb je ervaring met de Elementor WordPress page builder en help je graag om het verhaal van ArmenTeKort zo krachtig mogelijk te brengen via onze website? Dan ben jij de ideale versterking voor ons communicatieteam.

Bekijk vacature

Wetenschappelijke onderbouwing van het ArmenTeKort project: ArmenTeKort op de effectladder

Ben je een sociaal bewogen student – bij voorkeur uit de Sociologische Wetenschappen of Sociaal Werk? Heb jij een kritische geest, een heldere pen en een sterke interesse voor het maatschappelijke probleem van kansarmoede? Dan ben jij de geknipte masterstudent om bij te dragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van ons project op basis van de effectladder van Van Yperen en Veerman.

Bekijk vacature

Kansarmoede afschaffen is goedkoper dan het bestrijden

Ben je een sociaal bewogen student – bij voorkeur uit de Sociologische of Economische Wetenschappen? Heb jij een kritische geest, een heldere pen en een sterke interesse voor de economische kant van het maatschappelijke probleem van (kans)armoede? Dan ben jij de geknipte masterstudent om ons nieuwe inzichten te geven in de kostprijs van (kans)armoede voor een maatschappij.

Bekijk vacature

Sentiment analyse van buddyverhalen

Heb jij een hoofd/handen voor programmeren en ben je op zoek naar een maatschappelijk relevant project? Heb je interesse in geavanceerde computeralgoritmes (artificiële intelligentie?) voor analyse van tekst en audio? Dan ben jij de geknipte kandidaat om ons te helpen met tekst- en/of sentimentanalyse van grote aantallen buddyverhalen om de impact van het ArmenTeKort project in kaart te brengen.

Bekijk vacature

Social Impact Bonds

Ben je een sociaal bewogen student – bij voorkeur van de faculteit (Toegepaste) Economische Wetenschappen? Of een student Sociale Wetenschappen met een economische interesse? Dan ben jij de geknipte kandidaat om in de wereld van Social Impact Bonds te duiken en uit te zoeken wat deze alternatieve financiering van sociaal innovatieve projecten kan betekenen voor ArmenTeKort.

Bekijk vacature

Onderzoek naar de drempels voor mensen in kansarmoede om een buddyschap bij ArmenTeKort te starten

Ben je een sociaal bewogen student – bij voorkeur uit de Sociologische Wetenschappen of Sociaal Werk? Heb jij een empathische ingesteldheid, een heldere pen en een aangeboren interesse voor (kans)armoede en empowerment? Dan ben jij de geknipte student om ons nieuwe inzichten te geven over de drempels die mensen in kansarmoede ervaren om van start te gaan met een buddyschap bij ArmenTeKort.

Bekijk vacature
Corona maatregelen
We blijven bereikbaar

Volg ons verhaal in je mailbox!