Wie is armentekort?

Samen met u, dagen wij onze generatie uit  om d.m.v. kracht, kennis en kunde een einde te maken aan kansarmoede.

Dit fenomeen ontstaat wanneer bij langdurige armoede naast financiële en sociale middelen ook de eigenwaarde verdwijnt. Door het delen van inzicht in deze thematiek willen we de samenleving in staat stellen kansarmoede te herkennen, deze problematiek te sensibiliseren en samen naar een kansrijke oplossing te groeien.

 

Missie

Onze missie is door innovatie en empowerment samen  met opgeleide buddy’s kansarmoede te overwinnen.

Kansarmoede

We zien kansarmoede als een subsegment van armoede in het algemeen, met als bijkomende kwetsuur een laag zelfbeeld dat zelfredzaamheid of veerkracht zonder externe hulp quasi onmogelijk maakt.

Buddies

Met de hulp van coaches uit de sector leert een Buddy hoe een fragiel vlammetje door middel van een vertrouwensrelatie aangewakkerd kan worden tot een waar kampvuur.

Platform

Door zowel online als offline een platform te creëren voor buddy’s versterken we de focus op de maatschappelijke sensibilisering en betrokkenheid.

Schrijf je in voor het volgende opleidingstraject

Wil jij een verschil maken?

Ontdek hoe we samen een kansrijke toekomst voor iedereen kunnen scheppen.