Wie is ArmenTeKort?

ArmenTeKort is een armoedebestrijdingsproject dat opgeleide vrijwilligers koppelt aan een persoon in kansarmoede voor een tweejarig traject dat gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking. 

Mensen in kansarmoede zijn niet in staat om zelfstandig de armoedeval te doorbreken wat maakt dat bij het uitblijven of falen van externe hulp deze problematiek per definitie van generatie op generatie wordt doorgegeven. 

Schrijf je in voor het volgende opleidingstraject

Wil jij een verschil maken?

Ontdek hoe we samen een kansrijke toekomst voor iedereen kunnen scheppen.

Mede mogelijk gemaakt door

Ontdek onze partners