fbpx

Naar een samenleving zonder kansarmoede

Kansarmoede uit de samenleving bannen en bij uitbreiding: uit het woordenboek.
Dat is het doel van ArmenTeKort.
Ambitieus? Ja.  Onhaalbaar? Nee.

Met één klik. Tussen twee mensen.

Kansrijke en kansarme stadsgenoten met elkaar verbinden. Dat is de essentie van onze werking. Ze gaan samen op stap en worden vrienden, buddy’s. Vanuit die klik ontstaan er nieuwe kansen.

Negen maanden geleden ontmoetten Patrick en Marion elkaar voor het eerst. Sindsdien bezochten ze al veel evenementen. Patrick komt weer vaker buiten dan voor het buddyschap.

Gelukkig zijn er mensen zoals u

Mensen die weten wat aandacht, respect, vriendschap en gelijkwaardigheid voor een mens kunnen betekenen. Hoe één klik iemand terug op weg kan helpen naar een volwaardig leven.

ArmenTeKort wil u graag leren kennen. En bedankt u nu al voor uw bijdrage aan een samenleving waarin kansarmoede geen kans meer krijgt.

Kom eens kennismaken

Iedere tweede dinsdag (18u30) en laatste zaterdag (10u) van de maand is er een infosessie in Antwerpen.

​“De tijd die we met elkaar doorbrengen is met geen geld van de wereld te betalen”

ArmenTeKort, als aanvulling van de professionele hulpverlening.

De buddywerking van ArmenTeKort is complementair met de professionele hulpverlening waarbij mensen in kansarmoede geholpen worden met huisvesting, voedsel, inkomen, gezondheid, diverse begeleiding en tewerkstelling.

Een buddy bij ArmenTeKort is geen hulpverlener, maar een metgezel die de toegewezen stadsgenoot – in een kader van gelijkwaardigheid – met de samenleving verbindt. Via een voorafgaande opleiding wordt de kansrijke buddy aangeleerd hoe je je medemens op weg helpt naar een toekomst die naam waardig.

Naar 5.000 buddyduo’s in Antwerpen

We leven in een rijk land. Toch leeft 15% van de bevolking onder de armoedegrens en in Antwerpen zelfs 17%. Dat zijn 80.000 Antwerpenaren in moeilijkheden.

ArmenTeKort wil kansarmoede op grote schaal effectief bestrijden en – uiteindelijk – overwinnen.

Op dit ogenblik zijn er al meer dan 710 buddysduo’s in Antwerpen actief. In 2023 willen we 5.000 Antwerpse buddyduo’s tellen en zo een blauwdruk ontwikkelen voor een warmere, menswaardige maatschappij.

735

Kansrijke buddy's
opgeleid

56

Vrijwilligers
in het team

713

Buddyduo's
gekoppeld

279

Lopende buddytrajecten

Volg ons verhaal in je mailbox!