fbpx

Opleiding "Meester in Empowerment"

Leer empowerment technieken en geef ze door 

In de gratis opleiding Meester in Empowerment leer je hoe je:

  1. jezelf en anderen versterkt via empowerment technieken
  2. verbindend communiceert en vertrouwen opbouwt
  3. écht een verschil maakt voor iemand in jouw buurt

Overzicht workshops

Fase 1: Inzicht

In de eerste fase van de opleiding maak je kennis met de wereld van mensen die in kansarmoede leven. Eerst verken je het netwerk van hulporganisaties in Antwerpen, zodat je je buddy kan doorverwijzen bij specifieke hulpvragen. Vervolgens maak je kennis met onze coaches – ervaringsdeskundigen die je een blik gunnen in hun levensverhaal en de hindernissen die zij overwonnen. Daarbij doe je interactieve oefeningen in kleine groepjes en ontdek je hoe eerste indrukken van elkaar veel bepalen.

Workshops uit fase 1:

Inschrijven

De volledig opleiding is gratis, maar hiervoor inschrijven kan enkel tijdens of na een ArmenTeKort infosessie.

Zie kalender

Sociale kaart van Antwerpen

Deze workshop is belangrijk als eerste kennismaking met de leefwereld van mensen in kansarmoede. Hoe ziet deze eruit? Met welke zaken worden ze vaak geconfronteerd en met welke diensten komen ze dan in aanraking? Welke hulpverlening kan allemaal een rol spelen in hun leven?

Bekijk workshop

De leefwereld van mensen die leven in kansarmoede

Inzicht en inlevingsvermogen in de leefwereld van mensen in kansarmoede zijn cruciaal om verbinding te kunnen maken.

Eenmaal we weten hoe snel en onverwacht een leven kan “kantelen” en hoe snel iemand in armoede terecht kan komen, helpt ons dit ons met andere ogen te kijken.

Bekijk workshop

Fase 2: Verbinding

De tweede fase draait om de relatie die je met je buddy opbouwt. Verbinding maken is de cruciale eerste stap in elk buddyschap. Om eerst de verbinding met jezelf te verbeteren, leer je je bewust worden van jouw wereldbeelden en vooroordelen en hoe deze je gedrag en denken beïnvloeden. 

Het is essentieel dat jij en je buddy gelijkwaardig zijn. Je bent geen hulpverlener, het is niet de bedoeling dat je je boven je buddy stelt om alle problemen snel op te lossen.

Inschrijven

De volledig opleiding is gratis, maar hiervoor inschrijven kan enkel tijdens of na een ArmenTeKort infosessie.

Zie kalender

Onbevooroordeeld kijken en vertrouwen opbouwen

Onze interne werelden zijn zeer verschillend van mekaar en in het kader van kansarmoede verschillen ook onze externe werelden heel erg. Vanuit deze zeer verschillende werelden bouwen wij meningen en (voor)oordelen op die onze interactie met de wereld en elkaar beïnvloeden of kleuren. Je hiervan bewust worden, is de eerste stap om met meer 'keuze' in de wereld te kunnen staan en actief je gedrag en emoties vorm te geven in plaats van op automatische piloot te reageren. Dit is van essentieel belang in de verbinding met je buddy.

Bekijk workshop

Fase 3: Empowerment & netwerken

Eens er vertrouwen aanwezig is in je buddyrelatie en je benadert je buddy vanuit een gelijkwaardige houding, kan het empowermentproces echt beginnen. We vertellen je kort hoe dit proces in z’n werk gaat en zoomen dan in op drie belangrijke aspecten: krachten, zelfregie en verbondheid met een netwerk.

Inschrijven

De volledig opleiding is gratis, maar hiervoor inschrijven kan enkel tijdens of na een ArmenTeKort infosessie.

Zie kalender

Krachten en netwerken ontdekken / versterken vanuit gelijkwaardigheid

Van nature wil je graag iemand ‘helpen’. Het is echter onmogelijk om iemand anders te empoweren of krachtig te maken, je kan iemand enkel ondersteunen om dat zelf te doen.
Dat is waar deze workshop om draait: mensen ondersteunen opdat zij (terug of voor het eerst) regie nemen over hun eigen leven en niet enkel zichzelf zien als bron van problemen, maar ook als bron van oplossingen.

Bekijk workshop

Fase 4: Buddyschap

Tijd om van kennis naar kunde te gaan (Praktijksessies).

In samenwerking met een acteur (die zich in de rol van kanszoekende buddy profileert), een ArmenTeKort-coach (kansbiedende buddy met een succesvol project achter de rug) en een deskundige trainer gaan we de vaardigheden inoefenen die we in de workshops aangeleerd hebben.

Na deze fase kan je van start gaan als buddy.

Inschrijven

De volledig opleiding is gratis, maar hiervoor inschrijven kan enkel tijdens of na een ArmenTeKort infosessie.

Zie kalender

Praktijksessies

Er is een groot verschil is tussen weten wat je moet doen en het werkelijk toepassen. Tijdens de praktijksessies ervaar je, reflecteer je, voel je en leer je handelen met gerichte dialoogoefeningen. 

Je krijgt tips die je dadelijk kan toepassen in je eerste gesprekken met je buddy.

Bekijk workshop

Valkuilen in het buddyschap

Heb je soms de neiging om anderen te redden of geef je vaak ongevraagd advies? In deze workshop leer je onder andere hoe je je DIK maakt (Denk in Kwaliteiten) en hoe je je OMA thuis laat (Opinies, Meningen en Adviezen).

Bekijk workshop

Na deze opleiding kan je aan je buddyschap beginnen bij ArmenTeKort!

Maar enkel wanneer je voelt dat je er klaar voor bent.

Bekijk hoe andere buddy's hun traject ervoeren:
Corona maatregelen
We blijven bereikbaar