Kansrijke vrijwilligers en het buddyschap

Infosessies

ArmenTeKort voorziet een grondige opleiding en buddyschap voor veerkrachtige mensen die écht een verschil willen maken voor de eigenwaardeproblematiek van mensen in kansarmoede. Uiteraard is dit een uitdaging.

Om je verder te informeren en hopelijk ook te overtuigen organiseren we minstens elke maand een infosessie.

De volgende infosessies in Antwerpen vinden plaats op zaterdag 30 juni (10-12u), zaterdag 14 juli (14u-16u30) en donderdag 16 augustus (18u30-21u). Schrijf je hieronder in!

Inschrijven voor infosessie

 

Opleiding

Onze opleiding  verzamelt een aantal boeiende thema’s die essentieel zijn voor een empowerend buddytraject met mensen in kansarmoede. Daarnaast zijn deze thema’s ook bijzonder waardevol in het dagelijks leven. De nodige kennis leer je zelf via een innovatieve e-learning, vaardigheden en basishouding worden samen geoefend in een serie interactieve workshops. 

Empowerment

Buddy traject
Inzicht in het leven van mensen in kansarmoede. Krachtgericht werken, eigenwaarde versterken.
Professioneel en privé leven
Medewerkers en collega’s stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen, kinderen opvoeden tot veerkrachtige mensen.

Communicatie – Vertrouwen opbouwen

Buddy traject
Andere wereldbeelden erkennen en begrijpen, bewustwording van eigen vooroordelen, verbindend communiceren.
Professioneel en privé leven
Inzichten verwerven in je eigen communicatie en reacties om zo betere relaties en verbindingen met anderen te ontwikkelen.

Eigen kracht

Buddy traject
Vertrouwen in de eigen kracht van je buddy en niet interveniëren in hulpprocessen
Professioneel en privé leven
Verantwoordelijkheid delegeren en daarop leren vertrouwen.

Waarderend onderzoek

Buddy traject
Doelgericht latente krachten ontdekken bij de kanszoekende buddy en deze versterken. Samen durven dromen.
Professioneel en privé leven
Een constante focus op problemen en tekortkomingen vervangen door een visie die inwerkt op mogelijkheden, krachten en oplossingen.

In 2018 organiseren we negen opleidingen. Een overzicht van de data voor de zes resterende groepen dit jaar vind je hieronder en in onze kalender. De opleiding is gratis, inschrijven kan na aanwezigheid op één van onze infosessies.

knipsel