fbpx

Buddy verwachtingen

Waarin verwachten onze kanszoekende buddy’s dat het buddyschap voor hen verandering gaat brengen? ArmenTeKort stelt hen deze vraag bij de eerste evaluatie van hun buddyschap na vier ontmoetingen tussen beide buddy’s. We zetten de antwoorden die we tot nu toe verzamelden even op een rijtje.

Deze uitingen van hoop op verandering voor de toekomst geven tegelijk inzicht in wat er bij onze kanszoekende buddy’s nu nog niet of onvoldoende is. In de woordenwolk gebaseerd op alle antwoorden springt het woord “MEER” er direct uit.

 

wordcloud-verwachtingen-kz

 

het menselijk contact, net als gehoord worden is belangrijk. Het moet geen grote verandering teweeg brengen

De grootste conclusie is misschien wel dat onze kansbiedende buddy’s geen grote verandering verwachten of vragen. Ze zijn vooral op zoek naar menselijk contact, naar erkenning en waardering, naar vriendschap

Hun buddy is een vorm van sociaal contact en hopelijk ook een manier om hun contactenkring uit te breiden. Ze kunnen hun hart eens luchten, eens goed babbelen, een boeiend gesprek hebben.

Naast het menselijk en sociaal contact verwachten onze kanszoekende buddy’s ook steun en houvast. Niet meer het gevoel hebben er alleen voor te staan, geeft hen kracht en meer zelfvertrouwen.

Opnieuw (meer) buiten komen is een opvallende verwachting die aangeeft hoe sociaal geïsoleerd mensen in kansarmoede vaak zijn. Met hun buddy gaan ze opnieuw leuke dingen doen, dingen die ze niet zelf zouden ondernemen, en  nemen ze opnieuw meer deel aan de maatschappij.

De verwachting die het minst aan bod komt is die van praktische hulp en ondersteuning. Kanszoekende buddy’s verwachten wel gemotiveerd te worden om zelf dingen te ondernemen.

taartdiagram-verwachtingen

Deze verwachtingen stemmen goed overeen met de intentie van het buddyschap. Een ATK buddy biedt geen hulp, maar door zijn aanwezigheid, erkenning en ondersteuning kan de kanszoekende buddy opnieuw zelf de regie van zijn of haar leven in handen nemen. 

In hoeverre de verwachtingen ook overeenstemmen met de resultaten bespreken we in een volgend artikel. Kersvers werknemer Saan Van Elsen (buddy operations) vroeg vorig jaar als master student Sociaal Werk aan acht buddykoppels die al een jaar of langer onderweg zijn welke veranderingen ze zelf zien en hoe deze tot stand zijn gekomen. Wordt vervolgd!

– Eva Wuyts, kennisbeheerder ATK